Wiedza praktyczna i teoretyczna

W życiu codziennym przydaje się nam różnorodna wiedza. Czasem, sytuacja wymaga wykorzystania wiedzy teoretycznej, czasem, musimy skorzystać z wiedzy praktycznej. Zdarza się oczywiście tak, że sięgamy do naszych zasobów wiedzy nawet nie świadomie, odruchowo. Jednakże, żeby w ogóle móc do nich sięgnąć, potrzebujemy tę wiedzę najpierw posiadać. Tak uczciwie rzecz biorąc, wiedza, jest to dość ogólne i szerokie pojęcie. Warto zatem się nad nim zastanowić i przeanalizować je. Czym jest wiedza, czy możemy wyróżnić jej rozmaite rodzaje? Otóż, wiedza, jest z jednej strony świadomością tego, jak coś działa, jak należy coś zrobić i jakie rządzą tym prawa. Z drugiej zaś strony, to świadomość pewnych faktów i informacji. Jeżeli przyjmiemy takie rozgraniczenie, wówczas możemy podzielić wiedzę na teoretyczną i praktyczną. Wiedza teoretyczna, to będzie bardzo szeroki zakres różnorodnych kwestii. Począwszy od tego, jak coś zrobić, jak coś działa i jakie rządzą zasady różnymi zjawiskami, aż po wiedzę na temat faktów, czyli co i kiedy się wydarzyło, co i jak się dzieje. W pewnym stopniu, wiedza ta pokrywa się z praktyczną. Choć nie musi tak być. To, że wiemy, jak coś zrobić, nie oznacza, że potrafimy to zrobić, a tym właśnie jest wiedza praktyczna. To wiedza, którą jesteśmy w stanie zastosować w życiu codziennym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.