Wiedza pod lupą

Wielu naukowców zajmuje się badaniami nad samą wiedzą. To dość ciekawa sprawa, bo badania mają przecież dostarczyć nam tejże wiedzy. Zatem, jak to jest? Wiedzę tylko zdobywamy? Czy również możemy ją poznawać? Jakie zatem będą efekty tego poznawania? Wiedza dla wiedzy? To dość ciekawe pytania, a odpowiedzi na nie, nie są wcale tak bardzo oczywiste, jak mogłoby się nam wydawać. Zacznijmy od tego, że badaniami nad wiedzą zajmują się różne nauki i prowadzą swoje badania dla różnych celów. Jednakże, po kolei. Nauki, które zajmują się wiedzą, to chociażby filozofia, czy psychologia. Każda z nich patrzy na to w inny sposób. Filozofia analizuje istotę wiedzy i jej rolę w życiu człowieka, jej znaczenie i definicje. Psychologia, bardziej zajmuje się wpływem wiedzy na nasze życie, sposobami jej zdobywania i jak te sposoby można udoskonalić. Dalej, jaki jest cel badania nauki? Filozofia, zazwyczaj bada dla poznania i zrozumienia. Mało jest więc praktycznych implikacji. Psychologia natomiast, to zupełnie coś innego. Psychologia, bada ze względu na możliwości oddziaływania. Jak można udoskonalić proces zdobywania wiedzy, czy też, jak zdobywanie wiedzy wpływa na naszą osobowość i nasze postępowanie. To dość ważne zagadnienia, bo pomagają usprawnić procesy uczenia się. Krótko mówiąc, niektóre badania wiedzy poszerzają naszą wiedzę, inne wpływają na praktykę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.