Różne rodzaje wiedzy

Codziennie stykamy się z jakąś wiedzą. Czasem robimy to świadomie, czasem zupełnie nieświadomie. Wiedza jest różna i jeżeli chcielibyśmy się nad tym szczegółowo zastanowić, to na pewno stwierdzilibyśmy, że przez cały czas stykamy się z jej rozmaitymi rodzajami. Bez względu na to co robimy, wiedza nam towarzyszy i to stykanie się ma bardzo różnorodny charakter. Czasem polega na tym, że się czegoś nowego uczymy. Innym razem przypominamy sobie posiadaną wiedzę, by w jakiś sposób ją wykorzystać. Jeszcze innym razem, po prostu stosujemy ją w praktyce. Jak widać, może być różnie. Różne też są rodzaje wiedzy. I tak, dzieląc wiedzę ze względu na moment, w którym ją zdobyliśmy, mamy wiedzę wrodzoną i nabytą. Wiedzę nabytą zdobywamy przez cały czas. Praktycznie, jest to proces, który nie ma końca i ciągle trwa. Wiedzę zdobywamy w szkole i w codziennym życiu. Innym rodzajem wiedzy, jest wrodzona. Z nią się rodzimy i od pierwszych chwil naszego życia możemy z niej korzystać. Jest też wiedza wrodzona, z której korzystamy z pewnym opóźnieniem. Przykładem może tu być wiedza, jak wydawać dźwięki, czy jak chodzić. Rodzice mogą to z nami ćwiczyć, ale nas tego nie nauczą. Może być też wiedza praktyczna i teoretyczna. Teoretyczna nas rozwija, a praktyczna, pomaga nam działać. Do tego można by jeszcze wymienić różne rodzaje wiedzy, zależnie od dziedzin nauki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.