Dokształcanie po dyplomie

W ofercie różnorodnych kursów i szkoleń mamy dostępne możliwości zdobycia zawodu po uzyskaniu już jakiegoś dyplomu albo uszczegółowienie posiadanych kwalifikacji. Żeby nieco uporządkować temat, warto sobie wyróżnić dwie podstawowe dziedziny edukacji dodatkowej. Jedną z nich jest kształcenie pomaturalne, a drugą natomiast, kształcenie podyplomowe. Czym one się różnią zasadniczo? Kształcenie pomaturalne, wymaga jedynie posiadania matury. Nic więcej. Przygotowuje do określonego zawodu i uczy go tak naprawdę od podstaw. Jeżeli zaś chodzi o edukację podyplomową, to jest to już nieco inny temat. Przede wszystkim musimy mieć już jakiś dyplom, czyli ukończone studia w określonym zawodzie. I tu zaczynają się najbardziej zasadnicze różnice. Mianowicie, część kursów podyplomowych jest kontynuacją, czy uszczegółowieniem tego, czego uczyliśmy się w trakcie studiów. Do podjęcia tych kursów pozwala nam tylko konkretny dyplom, czy grupa dyplomów. Są też takie kursy, które nastawione są na przekwalifikowanie słuchaczy. Wówczas to, posiadany dyplom nie ma większego znaczenia, ponieważ studium, czy kurs przeznaczony jest specjalnie dla osób, które w danej dziedzinie nie mają żadnego obeznania, czy nawet podstaw wiedzy. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni kierunek, przejść rekrutację i rozpocząć swój kurs. Później pozostanie nam cieszenie się zdobytą wiedzą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.