Czym jest wiedza

Wiele mówi się o zdobywaniu wiedzy, o jej cenie i wartości. Rodzice i nauczyciele powtarzają dzieciom, że zdobywanie wiedzy jest niezwykle ważne, a jej posiadanie otwiera nam wiele drzwi. Cały czas kładziony jest nacisk na to, że za młodych lat musimy jak najwięcej wiedzy zdobyć, bo jak nie to przekreślimy swoje życie i nie będzie już dla nas ratunku. Z każdej strony atakuje nas dążenie do wiedzy i zdobycie jej w jak najszerszym wymiarze. Jednakże, czy ktokolwiek z nas zastanawiał się, czym ta pożądana przez nas wiedza jest. Czy ktokolwiek zadał sobie pytanie, do czego dążę? Co pragnę zdobyć? Czym jest ów przedmiot ogólnoludzkiego pożądania? Wiedza, to bardzo skomplikowana pojęcie. Nie łatwo jest je jednoznacznie zdefiniować. W ogóle jest je niełatwo zdefiniować, pomijając już jakiekolwiek jednoznaczności. Wiele dziedzin naukowych zajmowało się analizowaniem wiedzy. Starali się określić jej definicję i znaczenie. Wielu też naukowców zastanawiało się nad rolą i znaczeniem wiedzy w naszym życiu. Inaczej bowiem postrzegali ją psychologowie, inaczej filozofowie. Jeszcze inaczej też, co warto wiedzieć, postrzegana jest w rozumieniu potocznym, codziennym. Zazwyczaj jednak, i to jest wspólne dla wszystkich poglądów, wiedza jest uznawana za teoretyczną podbudowę umiejętności i świadomość pewnych faktów i zasad funkcjonowania świata i natury.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.