1

2

3

4

5

 

Edukacja własnych dzieci powinna odbywać się w granicach zdrowego rozsądku

Rodzice lubią inwestować w naukę i wiedzę swojego dziecka. Myślą, ze w ten sposób przyczynią się do tego, że w przyszłości ich dziecko odniesie wielkie sukcesy oraz będzie się cieszyć licznymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, językowymi i zawodowymi. Z tego też względu poszukują najlepszych przedszkoli, a niekiedy już nawet żłobków, które w swej ofercie obiecują to, że maluch po zakończeniu edukacji na tym poziomie zostanie wyposażony w wiele umiejętności. Czasami kuszą rodziców faktem nauki nawet trzech języków obcych. Oczywiście każdy rodzic powinien brać pod uwagę fakt, ze na niektórych etapach nauki najlepszym sposobem na zdobywanie wiedzy przez dziecko jest zabawa i możliwość wchodzenia w bezpośrednie interakcje z innymi członkami grupy. Jeżeli maluch nie potrafi mówić jeszcze poprawnie we własnym, ojczystym języku to, po co zamęczać go nauka trzech innych. Można inwestować w naukę i wiedzę własnego dziecka, ale dobrze jest to wszystko robić w granicach zdrowego rozsądku. Może lepiej jest się skupić na jednej umiejętności, którą dziecko będzie mogło rozwinąć do perfekcji, niż na tym, aby pięknie grało na kilku instrumentach, śpiewało, rysowało, malowała i znało pięć języków obcych. Jeżeli ktoś pragnie, aby inwestycja w naukę przyniosła korzyści, należy ją dobrze przemyśleć.

Dużo czytam – szybko czytam

Inwestowanie w naukę i wiedzę stało się koniecznością dzisiejszych czasów. Jednak warto także pomyśleć o tym, aby ponieść koszty, które przyczynią się do jej szybszego zdobycia. W dzisiejszych czasach liczy się informacja i szybkie jej przyswojenie oraz znalezienie. Można godzinami przesiedzieć nad licznymi książkami lub przeglądając witryny internetowe w poszukiwaniu najważniejszych dla siebie rzeczy. Jednak bardziej będzie to produktywne, kiedy człowiek posiądzie umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem. Tak naprawdę przeczytanie książki może zająć nawet godzinę z takim samy skutkiem zrozumienia tekstu, jak u przeciętnej osoby, która poświęci na to tydzień lub może nawet miesiąc. Zatem warto jest zainwestować w naukę szybkiego czytania. Ta umiejętność przydatna jest w szczególności u dzieci i młodzieży. Tak naprawdę wielka liczba przedmiotów i lektur wymaga poświęcania czasu. Jeżeli ktoś inwestuje w naukę i wiedzę powinien także zainwestować w możliwość szybszego jej zdobywania. Na studiach, zwłaszcza humanistycznych także trudno wyobrazić sobie fakt, że ktoś jest w stanie przeczytać tomy lektur i książek nadprogramowych, bez umiejętności szybkiego czytania. Kursy tego typu są dostępne w każdym ośrodku zajmującym się doskonaleniem technik nauki. Powinny się tym zainteresować zwłaszcza osoby, które planują zająć się czytaniem.

Nauka na kursach wysyłkowych

Podnoszenie swoich kwalifikacji, nauka języków obcych, jak również własny rozwój poprzez hobby. Wszystko to jest możliwe. Wystarczy tylko ponieść inwestycje w naukę i wiedzę, zapisać się na odpowiedni kurs w internecie lub wysyłkowy. Swoje nowe umiejętności można zdobywać w sposób wygodny, dostosowany do własnych potrzeb i możliwości oraz czasu, jakim się dysponuje. Nauka poprzez kursy wysyłkowe jest bardzo wygodna i elastyczna. Człowiek może sam zdecydować ile czasu dziennie lub tygodniowo przeznacza na zdobywanie wiedzy. Ponad to każdy uczestnik jest objęty nadzorem przez nauczyciela, który sprawdza jego prace i podaje mu listę zadań, które powinien uzupełnić w celu poszerzenia wiedzy. Oczywiście na takich kursach nie warto oszukiwać, gdyż każdy inwestuje w naukę prywatnie. Można także otrzymać poświadczenie certyfikatem, że brało się udział w czymś takim. Może w przyszłości być to potrzebne do otrzymania awansu lub zmiany stanowiska na bardziej prestiżowe. Tak naprawdę inwestycja w naukę i wiedzę nigdy nie jest nieopłacalna. Nawet, jeżeli nie przyniesie wymiernych korzyści to zawsze wpłynie na rozwój zdolności samego człowieka oraz podniesienie jego umiejętności, co może skutkować tym, ze w przyszłości otrzyma się możliwość zmiany pracy na dużo lepszą. Z pewnością nauka języka obcego stanowi taki argument.

Stacjonarna nauka jest istotna przy niektórych kierunkach kształcenia

W dwudziestym pierwszym wieku ludzie mogą korzystać z wielu możliwość brania udziału w kursach, począwszy od wysyłkowych, poprzez dostępne przez internet, jak również stacjonarne. Te ostatnie dają możliwość obcowania z innymi uczestnikami grupy, jak również z samym prowadzącym. Nawet, jeżeli ktoś nie dostrzega jakiś problemów, może się okazać, że dostrzegł je jakiś inny uczestnik. W ten sposób zdobywanie wiedzy odbywa się na wielu płaszczyznach. Od samego prowadzącego poprzez interakcje z innymi. Jest to bardzo szeroka możliwość zdobywania odpowiednich umiejętności. W grupie można ponad to przeprowadzać różnego rodzaju scenki rodzajowe, jak również burzę mózgów i rozwiązywać określone problemy i zagadnienia. Jest to jedna z lepszych form nauki. Z tego też względu warto inwestować w naukę na kursach stacjonarnych lub studiach, gdzie można zawsze wchodzić w bezpośrednie interakcje z drugim człowiekiem. Z pewnością jest to przydatne przy pozyskiwaniu wiedzy na tematy społeczne, psychologiczne i pedagogiczne. Z pewnością możliwość spotkania wielu ludzi, z różnych środowisk, którzy posiadają inne doświadczenia i patrzą na świat z różnej perspektywy daje wiele możliwości od samej nauki prosto z książek. Należy pamiętać o tym, że w niektórych kierunkach kształcenia ważna jest interakcja w grupie.

Nauka nawet kilku języków obcych będzie koniecznością w przyszłości

Żaden człowiek w obecnych czasach nie wyobraża sobie tego, żeby można było funkcjonować w świecie bez znajomości języka angielskiego lub jakiegokolwiek języka obcego. Rodzice coraz więcej pieniędzy inwestują w naukę języków obcych u ich dzieci. Cały proces rozpoczyna się już w przedszkolu i jest kontynuowany w szkole oraz na zajęciach dodatkowych prowadzonych w różnego rodzaju placówkach pozaszkolnych. Także dorośli są niekiedy zmuszeni w inwestowanie w naukę języków obcych, gdyż coraz więcej firm rozpoczyna współpracę z przedsiębiorstwami zagranicznymi, z którymi należy utrzymywać stały kontakt. Dlatego osoby, które kończą studia i maja być zatrudnione na wiodących stanowiskach powinny znać przynajmniej jeden język obcy. Wiedza ta i umiejętności są niezbędne w dzisiejszym świecie. Także ludzie, którzy pracują naukowo są zobowiązania do posługiwania się językiem angielskim, wiąże się to z koniecznością zapoznawania z literaturą fachową oraz najnowszymi badaniami, które w większości wiążą się z krajami anglojęzycznymi. W takim przypadku i wzroście wpływów rynków międzynarodowych wydaje się konieczne poniesienie inwestycji w naukę języków obcych. Z pewnością język angielski powinien stanowić podstawę, ale także warto zainteresować się innymi, gdyż znajomość jednego języka obcego może się w przyszłości okazać niewystarczająca.

Nauka od przedszkola do…

Inwestowanie w naukę i wiedzę dziecka zaczyna się już na etapie wyboru odpowiedniego przedszkola. Należy pamiętać o tym, że każda z tych placówek musi wyposażyć dziecko w odpowiednie umiejętności oraz wiedzę, jak również poczynić starania do rozwoju jego zdolności. Na początku warto jest się zapoznać z wymaganiami dla nauczycieli i programem nauczania, a dokładnie jego podstawą i jeżeli ktoś pragnie czegoś więcej, to sprawdzić, co placówka oferuje ponad to minimum. Tak naprawdę niemal już w każdym przedszkolu jest prowadzona nauka języków obcych. Jest to inwestycja w naukę, która ma w przyszłości ułatwić maluchowi przyswajanie znajomości języków obcych. Jednak dobrze jest się zastanowić nad tego typu zajęciami i sprawdzić, jak są prowadzone. W przedszkolu nauka odbywa się głównie poprzez zabawę. Oczywiście wybierając zajęcia dla własnego dziecka nie należy także zbytnio go przeciążać i kierować się jego nie tyle aspiracjami, co chęciami do uczestniczenia. Nie warto także zmuszać swojego malucha do tego, żeby brał udział w czymś, czego nie chce. Nie warto zniechęcać go do nauki poprzez przymuszanie do niej. Dzieci są jak gąbka chłoną wszystko, gdyż ich ciekawość świata jest dużo większa. Dlatego warto inwestować w naukę ich, ale w granicach zdrowego rozsądku. Własne aspiracje rodzice powinni odłożyć na bok.

Nauka praktyczna dzięki wolontariatowi

Studia są inwestycją w naukę i wiedzę. Tak naprawdę każdy młody człowiek musi poświęcić swój czas na to, aby zdobyć określony zawód. Niestety nie może się to obyć bez konieczności poniesienia pewnych nakładów. Wybierając studia na uczelni państwowej, stacjonarne, tak naprawdę trzeba poświęcić głównie swój czas na naukę i chodzenie na wykłady oraz ćwiczenia. Niekiedy warto także brać udział w działaniach organizacji wolontariatu, aby mieć wgląd w swoją przyszłą pracę. Wolontariat tak naprawdę także może stać się pewną formą inwestycji w naukę i wiedzę, którą ma się zamiar posiąść. W praktyce można się przekonać, jak będzie wyglądać przyszła praca, rozwijać swoje umiejętności i przenosić zdobywaną wiedzę na grunt czysto rzeczywisty. Dzięki takiej formie pracy można nauczyć się wiedzy praktycznej, która niekiedy mija się z tą książkową. Wypracować własne techniki pracy i metody działania. Ponad to taka forma inwestycji w naukę, gdzie należy zdobyć praktyczne przygotowanie do zawodu może przynieść wiele korzyści. Z pewnością pracodawca chętniej będzie widział w swojej placówce osobę, która posiada już doświadczenie zawodowe, niż taką, która tylko się uczyła. Zatem przyczyni się to ułatwienia w zdobyciu wymarzonej pracy. Natomiast w studia niestacjonarne należy zainwestować nie tylko swój czas, ale także pieniądze.

Nie można całe życie trwać przy jednym

Z początku to sami decydujemy o tym, kim chcemy zostać w przyszłości. Determinują to głownie umiejętności oraz możliwości przyswojenia wiedzy z danych przedmiotów. Od kilkudziesięciu lat świat dzieli ludzi na humanistów i umysły ścisłe. Tak naprawdę jest to dość błędne, gdyż każdy człowiek może rozwijać swoje zdolności, a jego umysł nie jest do końca humanistyczny lub ścisły. Jednak przyjęło się już od lat, że kobiety są właśnie uzdolnione językowo i wybierają owe przedmioty, a chłopcy prezentują pogląd logiczny na świat i górują w matematyce, fizyce, chemii. Oczywiście takie ukierunkowanie ma wpływ na późniejsze wybory. Wielu ludzi decyduje się na studia i w przyszłości pragnie pracować w wybranych przez siebie zawodach. Niestety obecne tendencje na rynku pracy zmuszają niekiedy do przekwalifikowania się. Zatem każdy człowiek musi znów ponosić inwestycje w naukę i wiedzę. Z tego też wynika bardzo jasno, że niekiedy humanista przekształca się w umysł ścisły i na odwrót. Obecnie świat się rozwija i zmierza do przodu, stad też konieczność tego, aby ludzie stali się mobilni. Nie można trzymać się jednej utartej drogi. Powstają możliwości uzupełnienia studiów, na kierunkach podyplomowych i wybrania zupełnie odmiennej specjalności. Także coraz więcej starszych ludzi inwestuje w naukę na studiach zaocznych zmieniając kierunek.

Uniwersytet trzeciego wieku

Społeczeństwa w krajach rozwiniętych się starzeją. Seniorzy są bardzo liczną grupą osób, które także mogą ponieść inwestycję w naukę i wiedzę. Z tego też względu powstaje coraz więcej uniwersytetów trzeciego wieku, na których zajęcia osoby starsze, które osiągnęły wiek emerytalny się zapisują. Daje im to wiele możliwości. Zapełnia wolny czas, którego maja pod dostatkiem na emeryturze, pozwala spotkać się w gronie ludzi we własnym wieku, rozwijać zainteresowania oraz poszerzać swoją wiedzę w dziedziny informatyzacji. Niegdyś starszy człowiek ulegał pewnemu wykluczeniu społecznemu. Nie nadążał za światem i nowinkami technologicznymi. Obecnie nie ma z tym problemu gdyż może ponieść inwestycję w naukę na uniwersytecie trzeciego wieku i zdobyć potrzebną wiedzę. Tok nauki jest dostosowany do potrzeb i umiejętności osób starszych. Z pewnością możliwość zaskoczenia wnuczka tym, że potrafi się posługiwać komputerem oraz środowisko internetowe nie stanowi żadnych przeszkód, będzie bezcenne. Taka forma kształcenia pozwala na utrzymanie nie tylko odpowiedniej aktywności społecznej starszych ludzi, ale także umysłowej. Nie są wykluczeni ze społeczeństwa, a stanowią jego w pełni wartościową gałąź. Uniwersytety trzeciego wieku działają zazwyczaj bezpłatnie, a dziadkowie i babcie muszą zainwestować tylko swój wolny czas.

Zajęcia pozalekcyjna – inwestycja w przyszłość własnego dziecka

Zajęcia pozalekcyjne dla dziecka są pewną inwestycją w naukę i wiedzę, która ma mu zaprocentować w przyszłości, czyli przynieść wymierne korzyści. Z pewnością rozwijanie zdolności swoich dzieci leży w gestii każdego rodzica. Jednak za nim się do tego przystąpi, dobrze jest sprawdzić to, w czym dziecko jest dobre i co lubi. Z pewnością nie opłaca się zmuszać malucha do nauki czegoś, co uznaje on za zbyteczne i nie sprawia mu radości. Taka inwestycja w naukę i wiedzę własnego dziecka nie przyniesie żadnych korzyści, a czasami efekt może być wręcz przeciwny do zamierzonego. Maluch może zniechęcić się do jakiejkolwiek nauki i zacząć odnosić szereg porażek na gruncie naukowym, co odbije się negatywnie na jego rozwoju oraz zachowaniu. Z tego też względu lepiej jest zainwestować w coś, co dziecko lubi robić. Skupić się na tej rzeczy i pozwolić dziecku dojść do perfekcji w tej sferze. Nawet, jeżeli okaże się, że jego umiejętności są przeciętne i nie odniesie większych sukcesów grając na perkusji, ale on to jednak lubi robić. Należy mu pozwolić. Czasami inwestycja w naukę i wiedzę własnego dziecka, może się okazać inwestycją w jego hobby, które stanie się alternatywą na zmartwienia w życiu dorosłym i rozładowanie negatywnych emocji. Może inwestycja ta nie zwróci się tak, jak rodzice planują, ale przyniesie szereg innych korzyści.