Wspieranie badań naukowych

Kluczowym elementem w budowaniu nowoczesnej gospodarki jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. W Polsce nie brakuje zdolnych, ambitnych naukowców, którzy mają ciekawe pomysły. Jednak często realizacja niektórych projektów okazuje się niemożliwa ze względu na wysokie koszty, jakie wiążą się z wdrażaniem ich w życie. Dlatego tak ważne jest wspieranie współpracy między nauką a biznesem. Wyszukiwanie firm gotowych współpracować z naukowcami to jedno z założeń projektu Inkubatory Innowacyjności. W jego ramach ma działać 12 ośrodków naukowych, wspierających komercjalizację wyników badań naukowych. Program ten pozwoli zanalizować zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw na konkretne projekty badawcze. Dzięki temu naukowcy będą mogli w prostszy sposób wdrażać swoje projekty w życie. Innym rządowym programem jest projekt o nazwie Lider. W jego ramach wybrano 41 młodych naukowców, którzy mają ciekawe pomysły na badania, ale nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na ich przeprowadzenie. Każdy z młodych naukowców otrzyma ok. 1 mln zł na zrealizowanie swego projektu badawczego, mającego praktyczne zastosowanie. Wspieranie nauki ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności, a dzięki temu unowocześnienie polskiej gospodarki, która na razie bardzo odbiega od unijnych standardów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.