Wsparcie finansowe dla komercjalizacji badań naukowych

Rząd przygotował kolejną inicjatywę mającą na celu wsparcie polskiej nauki. Jest to konkurs pod nazwą Inkubator Innowacyjności. W jego ramach zostanie wyłonionych dwanaście inkubatorów, pomagających naukowcom prowadzić badania i przekuwać ich wyniki w rynkowy sukces. Jest to projekt wspierający zarządzanie wynikami badań oraz prac rozwojowych. Zadaniem inkubatorów będzie wyszukiwanie firm gotowych do wdrażania efektów badań oraz prowadzenia baz danych projektów naukowych, mogących znaleźć zastosowanie w praktyce. Rolą wyłonionych podmiotów będzie także przeprowadzanie analiz dotyczących zainteresowania podmiotów gospodarczych przeprowadzaniem konkretnych badań naukowych, wycena dokonanych wynalazków i praca związana z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w życie. W konkursie mogą brać udział uczelnie oraz inne instytucje zajmujące się badaniami naukowymi, zaangażowane w zacieśnianie współpracy nauki i biznesu. Każdy z 12 inkubatorów wyłonionych w konkursie otrzyma do dyspozycji maksymalnie 1,5 mln zł. Pieniądze te mają być wydane na wspieranie zarządzania wynikami badań oraz prac rozwojowych, szczególnie jeśli chodzi o ich komercjalizację. Program potrwa do 2015 r. Całkowita suma przeznaczona na jego realizację wynosi 18 mln złotych. Fundusze na sfinansowanie programu pochodzą z puli przeznaczonej na naukę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.