Wsparcie dla młodych naukowców

Polityka każdego kraju powinna uwzględniać ponoszenie odpowiednio wysokich nakładów na naukę. Rozwój badań naukowych i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w życie w widoczny sposób przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Dlatego też przygotowywane są różne projekty mające na celu wspieranie badań naukowych. Polska również przeznacza sporo środków na inwestowanie w naukę. Przykładem jest program Lider, skierowany do młodych pracowników naukowych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Polski rząd przeznaczył na ten projekt 43 mln zł. Każdy z wyłonionych w ramach konkursu 41 polskich naukowców z różnych ośrodków badawczych, otrzyma ok. 1 mln zł na przeprowadzanie badań naukowych i wprowadzanie ich efektów w życie. Do projektu zakwalifikowani zostali najlepsi naukowcy, z ciekawymi pomysłami, których wdrożenie w życie w sposób widoczny ma szansę się przyczynić do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. Pomysły tych naukowców zostaną wykorzystane przez konkretne firmy w celu zwiększenia konkurencyjności danych obszarów gospodarki. Gdyby nie ten rządowy projekt, wielu młodych naukowców nie byłoby w stanie przeprowadzić swoich badań, wymagających niekiedy bardzo dużych nakładów finansowych. Uczestnicząc w programie Lider zyskują oni szansę na rozwój swojej kariery zawodowej i zdobycie bezcennego doświadczenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.