Wiedza o samym sobie – inwestycja?

Tak wiele mówimy o nauce. Staramy się pojąc jak wielkie ma ona znaczenie i podkreślić jej rolę dla każdej osoby, łącznie z tymi, którzy tak naprawdę nie chcą z niej korzystać. Z czym nam się w ogóle kojarzy to słowo? Czy powiemy tutaj o nauce szkolnej? O zdobywaniu wiedzy teoretycznej, potrzebnej nam tylko w pewnym stopniu? Na pewno dla wielu osób jest to pierwsze skojarzenie. Jakiej jednak wiedzy powinniśmy być również świadomi? Wiedzy o samym sobie. To chyba najtrudniejsza nauka, jaką możemy podjąć i jednocześnie najważniejsza inwestycja. Dlaczego? Ponieważ wiedząc, kim jesteśmy możemy świadomie wybrać swoją drogę życiową, oznaczającą nie tylko założenie bądź niezałożenie rodziny, ale także chociażby wybór zajęcia zarobkowego. Co oznacza ten brzmiący lekko patetycznie frazes? Chodzi o poznanie swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań, a także przełożenie tej wiedzy na konkretne działania. Osoba, która wie, że jest leniwa będzie umiała ocenić, co powinna robić dalej. Ktoś, kto wykazuje ogromne zdolności matematyczne będzie wiedział, że w tej dziedzinie powinien działać. Co więcej, gdy dowiadujemy się, jakie mamy zdolności możemy także w odpowiedni sposób nad nimi pracować. Nie pozostaniemy tylko na etapie, taki jestem i trudno. Powiemy, no tak, tego jeszcze nie umiem, to muszę jeszcze poprawić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.