Wiedza a przyszłość państwa

Poziom edukacji oraz szkolnictwa wyższego determinuje los gospodarki każdego państwa. Nakłady poniesione na kształcenie studentów, badania naukowe i inne cele związane ze wzrostem poziomu wiedzy w kraju, wpływają na rozwój różnych gałęzi gospodarki. Jakość kształcenia decyduje o ilości i poziomie wprowadzonych w uczelniach, instytutach i w firmach rozwiązań innowacyjnych. Innowacyjna gospodarka, będąca rezultatem odpowiedniego wykształcenia kadry naukowej, wpływa na późniejszy stan finansów całego kraju. Rozwój wiedzy i inwestowanie w naukę jest więc jednym z kluczowych elementów kształtowania polityki państwa. Podnoszenie poziomu edukacji, które powinno następować już na najniższych jej szczeblach, związane jest z wymaganiami, jakie stawia się przyszłym nauczycielom. Odpowiednie kształcenie kadry nauczycieli powinno być priorytetowym celem polityki zarządzania jakością w sektorze wiedzy i edukacji. Zintegrowane działania, łączące dbałość o edukację najmłodszych uczniów z kształceniem studentów, w tym przyszłych nauczycieli oraz rozwojem badań naukowych, z pewnością przyniesie w przyszłości wzrost innowacyjności w gospodarce i podniesienie poziomu życia obywateli. Jakość edukacji decyduje o późniejszym miejscu młodego człowieka w społeczeństwie, jego zdolności odnajdywania się w nowej rzeczywistości, a co za tym idzie – znalezienia dla siebie miejsca pracy w nowych, zmieniających się warunkach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.