Talent, a wiedza

Czy pojęcia talentu i wiedzy w jakiś sposób się uzupełniają? Talent to coś, w czym faktycznie wykazujemy jakąś dozę zainteresowania i uzdolnień. To coś, w czym możemy być dobrzy, wykonując pracę z całego serca. Są to wrodzone, bądź nabyte bardzo wcześnie predyspozycje. Wiedza natomiast jest czymś, co możemy zdobyć. Każdy z nas przez całe swoje życie się uczy. Jedni z mniejszym, a drudzy z większym zapałem. Wiedza to już jeden podstawowy składnik mądrości. Ale wróćmy do postawionego na początku pytania. Czy te dwa wyrażenia można w jakiś sposób połączyć? Odpowiedź jest oczywista. Każdy z nas wie, że chcąc działać w sposób przedsiębiorczy, musimy zajmować się tym, co jest dla nas ważne i atrakcyjne. Połączmy, więc te dwa różne wyrażenia w ten sposób: postarajmy się kształcić w kierunku, w którym wykazujemy uzdolnienia. Okazuje się, że starając się poznać rzeczy, które już mają dla nas wartość jest nam dużo łatwiej. W wypadku, gdy zajmujemy się takimi zadaniami, jesteśmy silniej zmotywowani i możemy lepiej wykonywać poszczególne działania. Taka praca również nas cieszy, co ma ogromny wpływ na dalsze postępowanie. Uczmy się, więc stale, ale w taki sposób by nie było to dla nas ciężarem, ale przyjemnością. W ten sposób może pozyskamy nawet mądrość? Może zdołamy osiągnąć perfekcję?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.