Sektor wiedzy a stan gospodarki

Innowacyjna gospodarka to wynik długofalowych i przemyślanych inwestycji w sektor nauki i wiedzy. Odpowiednie finansowanie wszystkich poziomów edukacji i promowanie uczelni odznaczających się największym zaangażowaniem w prowadzeniu badań naukowych kluczowych dla rozwoju państwa to jeden z najważniejszych punktów strategicznego planowania gospodarki kraju. Niezwykle ważne jest inwestowanie w kluczowe dziedziny wiedzy i nauki, sprzyjające podniesieniu poziomu życia obywateli. Warto pamiętać, że kluczowymi są nie tylko te kierunki studiów, które przyczyniając się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności w gospodarce, ale także te, od których poziomu zależy ogólny poziom wiedzy uczniów i studentów. Należy więc skupić się na jak najlepszym kształceniu przyszłej kadry nauczycielskiej, która ma wpływ na poziom wiedzy uczniów, czyli przyszłych studentów i pracowników. Inwestowanie w rozwój badań naukowych powinno rządzić się mechanizmami wolnorynkowymi. Konkurencja wśród uczelni wyższych, instytutów i firm sprzyja podwyższaniu poziomu różnorodnych badań naukowych. Środki unijne są doskonałą metodą na podniesienie poziomu konkurencyjności polskich uczelni na rynku europejskim. Odpowiednie ich wykorzystanie, poprzedzone analizą ekspercką i właściwym rozplanowaniem, pomoże dogonić europejską czołówkę w dziedzinie innowacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.