Rządowe pomysły na inwestowanie w naukę

Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy to lepsza przyszłość dla każdego kraju. Zdaje sobie z tego sprawę także polski rząd, dlatego przygotowuje on projekty mające na celu wsparcie polskiej nauki. Jednym z pomysłów jest program Lider, w ramach którego wyłonionych zostało 41 młodych naukowców, którzy mają ciekawe projekty badawcze, brakuje im jednak środków na ich zrealizowanie. Każdy z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł. Całkowity koszt tego projektu to 43 mln zł. Program ten ma na celu pomoc we wdrażaniu w życie innowacyjnych rozwiązań, które opierają się na współpracy nauki i biznesu. Współdziałanie tych dwóch sektorów jest niezbędnym elementem w unowocześnianiu polskiej gospodarki. Podobnym celom służy projekt wspierający komercjalizację wyników badań polskich naukowców. Wyłonione w konkursie ośrodki badawcze będą współpracować z firmami przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w polskiej gospodarce. Wymierne korzyści z tego procesu ma mieć w przyszłości całe społeczeństwo. Polska musi dogonić pozostałe kraje europejskie, które pod w względem funduszy przeznaczonych na wspieranie nauki są na dużo wyższym poziomie. Mądre i przemyślane inwestowanie w naukę zawsze się opłaca i przynosi wymierne efekty. Dlatego warto szukać nowych rozwiązań, mających na celu polepszenie sytuacji polskiej nauki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.