Rozwój sektora wiedzy

Rozwijanie sektora wiedzy ma ogromny wpływ na poziom innowacyjności gospodarki państwa. By uzyskać długoterminowe efekty w tym zakresie, potrzebne są dość duże nakłady na inwestycje. Szansę dla Polski może stanowić odpowiednie wykorzystanie środków unijnych, przeznaczonych na ten cel. Trzeba pamiętać, że poczynione teraz inwestycje będą mieć efekt długofalowy, a ich działanie w pełni uwidoczni się dopiero w bliższej lub dalszej przyszłości. Niezwykle ważne jest, by każda inwestycja w sektor wiedzy była bardzo dobrze przemyślana, rozplanowana i podparta wizją, opartą na obecnym poziomie wiedzy. Planowanie strategiczne jest kluczowe w tym sektorze gospodarki. Polega ono na odpowiednim przygotowaniu do wprowadzenia zmian, poprzedzonym analizą ekspercką. Sektor wiedzy, tak jak każdy inny, musi działać w warunkach konkurencyjnego rynku. Rozwój konkurencyjności i wprowadzenie mechanizmów wolnorynkowych sprzyjają innowacyjności. W najbliższym czasie uczelnie i instytuty zaczną bardziej rywalizować ze sobą o przyznanie różnego rodzaju grantów i innych form dofinansowania. W walce o fundusze na prowadzenie badań wygrać mogą tylko najlepsze uczelnie, dysponujące kadrą odpowiednio wykształconych naukowców. Tylko wysoki poziom nauczania i innowacyjne rozwiązania będą decydować o pozycji danej szkoły wyższej w różnorodnych rankingach, w tym międzynarodowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.