Opłacalność inwestowania w wiedzę

Każda złotówka, wykorzystana na uzupełnienie swojej wiedzy czy kwalifikacji, zaprocentuje w przyszłości. Inwestowanie w wiedzę, oczywiście odpowiednio przemyślane, jest bardzo opłacalne. Stopa zwrotu w przypadku inwestowania w edukację jest na ogół bardzo wysoka. Studiowanie, nawet na państwowych uczelniach bez konieczności uiszczania czesnego, wymaga na ogół dosyć dużych nakładów. Trzeba przecież kupować różnego rodzaju pomoce naukowe, opłacać akademik lub przejazdy. Jednak inwestycja w studiowanie jest jak najbardziej opłacalna. Pod warunkiem oczywiście, że wybierze się odpowiedni do swoich możliwości i zainteresowań kierunek na dobrej uczelni. Co prawda coraz więcej absolwentów wyższych uczelni ma problem ze znalezieniem pracy, jednak i tak znajdują się oni w dużo lepszej sytuacji niż osoby, które mają wykształcenie zawodowe czy techniczne. Ponadto zarobki osób z wyższym wykształceniem wciąż kształtują się na dużo wyższym poziomie niż w przypadku pozostałych absolwentów. Samo ukończenie studiów nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Trzeba liczyć się z tym, że konieczne będzie nieustanne inwestowanie w swoją wiedzę. Dodatkowe kursy, szkolenia, studia podyplomowe zachęcają potencjalnych pracodawców do zainteresowania danym kandydatem. Warto więc inwestować w siebie. Wciąż sporym zainteresowaniem na rynku pracy cieszą się np. osoby znające języki obce.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.