Omnibus samorządowy dzięki szkoleniom

Inwestycja w wiedzę jest najważniejszą spośród wszystkich, jakie może poczynić dzisiaj człowiek pragnący stać się użyteczny w zleconych mu zadaniach w służbie publicznej. Nie można dobrze wypełniać zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli wcześniej nie zainwestuje się w odpowiedni zasób wiedzy. Dokształcanie się urzędników samorządów jest zadaniem równie ważnym jak samo pełnienie obowiązków urzędniczych. W celu pomocy w budowaniu odpowiedniego wizerunku wykształconego samorządowca, powołane zostają Instytucje pozarządowe non profit pozyskujące fundusze europejskie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zajmujące się szeroko rozumianymi szkoleniami i Dokształcaniem pracowników samorządowych w zakresie nowelizacji ustaw i stosowania ich w praktyce. Szkolenia te pozwalają także na właściwą interpretację przepisów oraz stosowanie ich w praktyce. Dzięki właściwemu podejściu władz gmin oraz pracowników i instytucji pozarządowych można coraz częściej spotkać w urzędzie „samorządowego omnibusa” potrafiącego w właściwy i profesjonalny sposób przeprowadzić mieszkańca bądź biznesmena przez gąszcz przepisów i ustaw prawa administracyjnego. Widzimy, więc, że tego rodzaju inwestycja wpływa na zadowolenie wszystkich zainteresowanych, w tym również samego urzędnika.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.