Nie można całe życie trwać przy jednym

Z początku to sami decydujemy o tym, kim chcemy zostać w przyszłości. Determinują to głownie umiejętności oraz możliwości przyswojenia wiedzy z danych przedmiotów. Od kilkudziesięciu lat świat dzieli ludzi na humanistów i umysły ścisłe. Tak naprawdę jest to dość błędne, gdyż każdy człowiek może rozwijać swoje zdolności, a jego umysł nie jest do końca humanistyczny lub ścisły. Jednak przyjęło się już od lat, że kobiety są właśnie uzdolnione językowo i wybierają owe przedmioty, a chłopcy prezentują pogląd logiczny na świat i górują w matematyce, fizyce, chemii. Oczywiście takie ukierunkowanie ma wpływ na późniejsze wybory. Wielu ludzi decyduje się na studia i w przyszłości pragnie pracować w wybranych przez siebie zawodach. Niestety obecne tendencje na rynku pracy zmuszają niekiedy do przekwalifikowania się. Zatem każdy człowiek musi znów ponosić inwestycje w naukę i wiedzę. Z tego też wynika bardzo jasno, że niekiedy humanista przekształca się w umysł ścisły i na odwrót. Obecnie świat się rozwija i zmierza do przodu, stad też konieczność tego, aby ludzie stali się mobilni. Nie można trzymać się jednej utartej drogi. Powstają możliwości uzupełnienia studiów, na kierunkach podyplomowych i wybrania zupełnie odmiennej specjalności. Także coraz więcej starszych ludzi inwestuje w naukę na studiach zaocznych zmieniając kierunek.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.