Nauka nawet kilku języków obcych będzie koniecznością w przyszłości

Żaden człowiek w obecnych czasach nie wyobraża sobie tego, żeby można było funkcjonować w świecie bez znajomości języka angielskiego lub jakiegokolwiek języka obcego. Rodzice coraz więcej pieniędzy inwestują w naukę języków obcych u ich dzieci. Cały proces rozpoczyna się już w przedszkolu i jest kontynuowany w szkole oraz na zajęciach dodatkowych prowadzonych w różnego rodzaju placówkach pozaszkolnych. Także dorośli są niekiedy zmuszeni w inwestowanie w naukę języków obcych, gdyż coraz więcej firm rozpoczyna współpracę z przedsiębiorstwami zagranicznymi, z którymi należy utrzymywać stały kontakt. Dlatego osoby, które kończą studia i maja być zatrudnione na wiodących stanowiskach powinny znać przynajmniej jeden język obcy. Wiedza ta i umiejętności są niezbędne w dzisiejszym świecie. Także ludzie, którzy pracują naukowo są zobowiązania do posługiwania się językiem angielskim, wiąże się to z koniecznością zapoznawania z literaturą fachową oraz najnowszymi badaniami, które w większości wiążą się z krajami anglojęzycznymi. W takim przypadku i wzroście wpływów rynków międzynarodowych wydaje się konieczne poniesienie inwestycji w naukę języków obcych. Z pewnością język angielski powinien stanowić podstawę, ale także warto zainteresować się innymi, gdyż znajomość jednego języka obcego może się w przyszłości okazać niewystarczająca.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.