Kształcenie ustawiczne jako wymóg nowoczesnej gospodarki

Obecnie coraz więcej osób dostrzega konieczność ustawicznego doskonalenia swych umiejętności i przyswajania kolejnych porcji wiedzy, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Rozwój nowych technologii, zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, wymagają od pracowników ciągłego poszerzania swej wiedzy. Na tyle szybko się ona dezaktualizuje, że wciąż od nowa trzeba zdobywać kolejne informacje z określonych dziedzin. Dziś nie wystarczy już skończenie wyższej uczelni, nawet takiej o wysokim poziomie nauczania, by spokojnie pracować do emerytury, nie martwiąc się o to, że wkrótce zostanie się zwolnionym. Obecny rynek pracy, a już szczególnie rynek pracy w przyszłości, będzie wymagał ciągłego dokształcania i przekwalifikowania. Szacunkowe badania dowodzą, że przeciętnie w przyszłości będzie się zmieniać zawód co 5 lat. Zawód, a nie tylko miejsce pracy. Oznacza to konieczność uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach, kursach zawodowych i zajęciach w ramach studiów podyplomowych. Te ostatnie zdobyły w Polsce w dużą popularność. Często skończenie studiów podyplomowych jest warunkiem niezbędnym do utrzymania dotychczasowej pracy. Warunkiem awansu w wielu zawodach jest zdobywanie kolejnych kwalifikacji. Dobrym przykładem są tutaj nauczyciele, którzy muszą mieć kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. W tym celu konieczne jest skończenie studiów podyplomowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.