Kształcenie osób bezrobotnych

Jaka grupa w kraju potrzebuje największego wsparcia, jeśli chodzi o podniesienie kwalifikacji, udostępnienie nauki i odpowiedniej wiedzy? Na pewno tą grupę tworzą bezrobotni. To właśnie te osoby nie mogą się znaleźć na rynku pracy, bądź nie mają odpowiednich kwalifikacji, by wykonywać zawód, który odpowiada sytuacji rynkowej kraju. Zwykle są to osoby młode, które dopiero, co skończyły szkołę i nie mają odpowiedniego doświadczenia, bądź osoby zagrożone wypadnięciem z rynku przez wiek przedemerytalny. Co instytucje państwowe mogą zrobić dla takich ludzi? Środków jest niewiele, ale każdy przynajmniej małej grupie osób pomaga. Inwestycją na pewno jest fundowanie miejsca pracy na pół roku dla bezrobotnych, którzy zostaną zatrudnieni przez firmy zwracające się z taką potrzebą do Urzędu Pracy. Innym sposobem, który oferują, a raczej przekazują Urzędy Pracy są wszelkiego rodzaju szkolenia. Część z nich organizowana jest przez programy unijne, wśród nich możemy wymienić chociażby Edukatora, inne natomiast działają przy urzędach. Poza tym udzielane są także staże, które pomagają w zaczerpnięciu doświadczenia, tak potrzebnego w kwalifikacjach przedstawianych pracodawcom. Taka pomoc to sposób na radzenie sobie z problemem bezrobocia, oraz rozwijanie i dostosowywanie potencjału ludzkiego do potrzeb państwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.