Komercjalizacja wyników badań naukowych

Komercjalizacja wyników badań naukowych to proces prowadzący do unowocześniania polskiej gospodarki. Innowacyjna gospodarka jest wynikiem współpracy uczelni i instytutów naukowych z biznesem. We wdrażaniu badań naukowych w życie, czyli ich praktycznym wykorzystaniu, ma pomóc rządowy projekt o nazwie Inkubator Innowacyjności. W wyniku konkursu wybranych zostanie dwanaście podmiotów, w tym uczelni i innych instytucji naukowych, mających wspierać naukowców w badaniach, których wyniki służyć będą potrzebom rynku. Zarządzanie wynikami prac naukowych jest kluczowe dla uzyskania z nich maksymalnych korzyści, również finansowych. Tego typu współpraca nauki z biznesem wydatnie przyczyni się do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki. Wyłonione w konkursie inkubatory będą poszukiwać firm, pragnących wdrażać efekty badań naukowych w życie. Do ich zadań będzie także należało poznawanie zapotrzebowania firm na przeprowadzanie konkretnych badań, szacowanie cen wynalazków i pomoc w szukaniu praktycznych zastosowań dla poszczególnych wyników badań. Projekt ten jest skierowany do szkół wyższych oraz innych podmiotów zajmujących się nauką. Kluczowe przy dokonywaniu wyboru będzie zaangażowanie poszczególnych instytucji w zacieśnianie współpracy biznesu oraz nauki. Budżet projektu to 18 mln zł. Zakończy on się w 2015 r.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.