Kapitał społeczny – wykształceni ludzie

Kapitał nierozłącznie kojarzy się każdemu z finansami i stanem posiadania, często z Majątkiem bądź po prostu z posiadaniem pieniędzy. W dwudziestym wieku pojawiło się w języku potocznym inne pokrewne pojęcie „ kapitał społeczny, które jest określeniem z pogranicza ekonomii i socjologii. Odnosi się do pewnego majątku społecznego posiadanego przez ludzi, szczególnie istotnego z punktu widzenia zadań związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego lub też ludzi posiadających specjalistyczną wiedzę, którą wykorzystują dla dobra społecznego. Inaczej mówiąc by stać się kapitałem społecznym należy, mówiąc językiem ekonomii, inwestować w siebie, czyli podnosić kwalifikacje i umiejętności w sposób, który w efekcie pozwoli na praktyczne wykorzystanie owej wiedzy w życiu i rozwoju społecznym środowiska, w jakim się żyje. Kapitał społeczny jak widać jest pojęciem ściśle związanym, z byciem bardzo aktywnym na polu działalności obywatelskiej. Uczenie się i inwestowanie w wiedzę to kwintesencja reguły bycia częścią kapitału społecznego. Kapitał społeczny w efekcie buduję kapitał ludzi, który należy do szerszego pojęcia mianowicie „ekonomii społecznej” – całego szeregu działań mających na celu dbanie o dobrze wykształcone i dobrze funkcjonujące pod każdym względem Państwo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.