Finansowanie nowatorskich projektów naukowych

Dokonano wyboru 41 polskich pracowników naukowych, którzy otrzymają dotację na prowadzenie badań. Łącznie będą oni mieli do dyspozycji 43 mln złotych. Jest to szansa dla młodych naukowców na zdobycie doświadczenia w zarządzaniu zespołem badawczym. Nowatorskie projekty, które mają zostać przygotowane w ramach tego programu, w założeniu będą wspierać rozwój polskiej gospodarki. Program Lider pomaga naukowcom do 35 roku życia w przeprowadzaniu innowacyjnych projektów badawczych. Każdy z wyłonionych laureatów będzie mieć do dyspozycji ok. 1 mln zł na cele badawcze. Budowanie kultury innowacyjności i unowocześnianie gospodarki nie może się obejść bez utalentowanych młodych badaczy, pełnych zapału i ciekawych pomysłów. Nowatorskie rozwiązania potrzebują przed wdrożeniem w życie dużych nakładów finansowych. Wiele ciekawych projektów nie mogłoby być zrealizowanych, gdyby nie ten program. Założeniem projektu jest zacieśnianie współpracy między biznesem i nauką, mające w założeniu doprowadzić do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. W konkursie wyłonieni zostali najlepiej rokujący naukowcy z ośrodków badawczych w całej Polsce. Surowe kryteria doboru kandydatów pozwalają mieć nadzieję, że na rozwój badań szansę dostali najlepsi z najlepszych. Efekty ich badań będą widoczne w perspektywie długoterminowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.