Ciągłość kształcenia, czyli kształcenie ustawiczne

Kursy i doskonalenie się stało koniecznością niemal przez całe życie. Coraz większy rozwój technologiczny doprowadza do tego, że człowiek musi nabywać nową wiedzę i zdobywać coraz więcej umiejętności. Tak naprawdę nie wystarczy raz się czegoś nauczyć, żeby wiedza ta wystarczyła do końca. Świat zmienia się, ciągła ewaluacja zmusza ludzi do tego, aby inwestować w naukę i wiedzę. Kształcenie ustawiczne, jest nowym pojęciem w tych czasach. Polega ono na tym, że nawet po ukończeniu studiów ludzie muszą pogłębiać zdobytą wiedzę i brać udział w różnych formach doskonalenia. Podejmować studia podyplomowe, brać udział w kursach i warsztatach. W ten sposób na rynku działa coraz więcej firm, które zajmują się dokształcaniem innych i pomagają w przeniesieniu zdobytej wiedzy na umiejętności praktyczne. Oczywiście nie robią tego za darmo. Stąd też konieczność tego, żeby posiadać coraz lepsze kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne należy inwestować w naukę i wiedzę. Wielu nauczycieli jest zmuszanych w drodze awansu zawodowego, aby brać udział w kursach i szkoleniach. Przeznaczają na to część dochodów lub korzystają z możliwości dopłat od pracodawcy, czyli szkoły. Ta inwestycja w naukę zwraca im się po pewnym czasie, kiedy osiągają odpowiedni awans zawodowy i dzięki temu podnosi się ich wynagrodzenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.