Nauczyć innych ludzi

Nauka i nauczanie to bardzo ważny element ludzkiej aktywności. Nie tylko gwarantuje nam przetrwanie, ale przede wszystkim zapewnia rozwój ludziom i ludzkości. To także element kultury każdego kraju, w jakim nauka ceniona jest jako wartość. W takim klimacie, ludzie, którzy uczą innych, stanowią szczególną grupę i otoczeni są szczególną troską. Nie w każdym kraju tak jest. W wielu miejscach, w których nawet nauka jest ceniona, nauczyciele traktowani są jako rzemieślnicy, których obowiązkiem jest wykształcenie młodego pokolenia, bez względu na podejście i stosunek tych uczniów. To w pewnym sensie wyrobnicy, którzy muszą wyrobić swoją działkę. Nie jest to najwłaściwsze podejście. Ludzie, którzy pracują dla innych, uczą ich i kształcą, mają bardzo trudne zadanie. Wszelka praca z ludźmi jest trudna, ale praca nauczyciela jest szczególnie wymagająca. Dlaczego tak jest? Nauczyciele, nie tylko muszą przekazać wiedzę. Oni również wychowują młodych ludzi i pokazują im świat. Co więcej, kształcąc i wychowując, trafiają często na trudności, które ich uczniowie muszą pokonywać. Każda porażka, każda trudność wiąże się z frustracją młodego człowieka, którą musi on odreagować. Odreagowuje ją zazwyczaj na swoim nauczycielu. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie nauczyciel wykazał, że uczeń ma jakieś ograniczenia. Czy dalej każdy myśli, że to łatwa praca?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.