Która nauka królową

W gronie nauk i naukowców wiele osób spiera się o to, która z nauk jest tą dominującą, najważniejszą, która jest królową. Co ważniejsze, te spory toczą się już od wielu, wielu lat i zdają się nie mieć końca. Każdy, kto uprawia naukę pretendującą do rangi królowej, przytacza różnorodne argumenty, które potwierdzają słuszność jej właśnie, jako wspomnianej królowej. Z kolei przeciwnicy, nie próżnują w wynajdywaniu kontr argumentów. Obalają argumenty innych nauk i przedstawiają swoje. Tym sposobem, dyskusje trwa cały czas. Szczególnie wybijają się tutaj dwie nauki. Jest to filozofia i matematyka. Obie są bardzo stare, mają korzenie już w starożytności, obydwiema zajmowali się najpoważniejsi myśliciele na świecie. Obydwie też można w pewnym sensie zastosować bardzo szeroko, zarówno w życiu, jak i w innych naukach. Chodzi tu głównie o metody naukowe i badawcze. Matematyka bowiem zajmuje się pewnymi abstrakcjami. Niby ilości liczbowe są nam wszystkim bliskie i jasne, i wiemy po co uczyć się matematyki i do czego jest nam ona w życiu potrzebna, ale liczby jako takie, nie są czymś, co spotkamy w rzeczywistości.Jednakże metody, jakimi posługuje się matematyka można zastosować także w innych dziedzinach. Jeżeli zaś chodzi o filozofię, to jej sytuacja jest bardzo podobna. Zajmuje się dość nierzeczywistymi zagadnieniami, jeżeli chodzi o rzeczywistość biologiczno – fizyczną. Natomiast metody, ma dość uniwersalne i możliwe do wykorzystania znacznie szerzej niż tylko w filozofii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.