Archive for the ‘szkoła’ Category

Nauka języków obcych

Nauka języków obcych to niezwykle trudne zadanie, wymagające bardzo wiele poświęcenia od osoby, która to zadanie chce wykonać. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim, język to element nie tylko nauki, ale również, a może przede wszystkim, życia. To coś, za pomocą czego się porozumiewamy i wyrażamy coś więcej niż tylko konkretne słowa. Za tymi słowami skryte są również uczucia, emocje, niedopowiedzenia i podteksty. Sama wiedza, czy znajomość języka obcego nie pozwoli nam na wyrażenie tego wszystkiego. Trzeba by jeszcze mieć specyficzną wprawę, wyczucie w tym posługiwaniu się językiem obcym. Żeby je nabyć, trzeba bardzo dużo ćwiczyć i trenować. Najpierw należy wytrenować tę warstwę podstawową, treściową i gramatyczną, a później pracować nad warstwą znaczeniową, w sensie tych drugich znaczeń. Jak można wytrenować podstawową znajomość języka obcego? Potrzebne nam będą do tego dwie nasze cechy. Pierwszą z nich będzie wytrwałość, drugą, systematyczność. Tylko systematyczna praca zaprowadzi nas do sukcesu i da jakieś efekty nauki. Read more »

Nauka i zabawa

Do nauki powinniśmy przyzwyczajać nasze dzieci już od ich najmłodszego wieku. Oczywiste jest to, że stosowane do tego metody powinny być dopasowane do wieku i możliwości intelektualnych danego dziecka. Jednakże, jeżeli wdrożymy małego człowieka, już od samego początku, do pewnego rodzaju nawyku, czy zwyczaju uczenia się, a może raczej nabywania wiedzy, to sytuacja, gdy stanie się to dla niego obowiązkiem nie będzie taka trudna. Jeżeli dziecko tylko się ciągle bawi, a nagle ma iść do szkoły i zacząć się uczyć, wdrożyć do obowiązków i odłożyć zabawę na czas wolny, którego dotąd miało pod dostatkiem, może to się obrócić przeciwko szkole i samej nauce. Jeżeli natomiast od początku wprowadzamy elementy nauki do dnia zabawy naszego dziecka, to od początku przyzwyczaja się ono do tego typu aktywności i staje się ona dla niego zupełnie normalna. Gdy, w pewnym momencie staje się już obowiązkiem, nie jest tak bardzo boleśnie przez dziecko odbierane. Naturalnie, że na początku, nauka powinna przebiegać w formie zabawy. Tylko tak bowiem dziecko jest w stanie cokolwiek przyswoić. Read more »

Nauczyć siebie czegoś

Nauka może być nie tylko przykrym obowiązkiem, ale może również być przyjemnością, czy pasją. Wiele zależy od podejścia i przekonania, a nawet poczucia własnej wartości. Ta ostatnia kwestia ma szczególne znacznie, jeżeli chodzi o młodych ludzi, których pociąga nauka. Szkoła, jako miejsce, według młodzieży, represyjne i tłamszące ich indywidualność i wyjątkowość, musi być przez młodych zanegowana. Skoro tak, negowane jest wszystko to, co się z nią wiąże. A dalej idąc, negowana musi być również nauka. Jeżeli więc, jakiś młody człowiek, chciałby zająć się nią bardziej poważnie, poświęcić jej więcej czasu, musiałby nieco wyróżnić się spośród grona swoich przyjaciół i rówieśników, wybić się z tłumu i postąpić inaczej. Nie każdy ma tyle odwagi w sobie i nie każdy chce aż tak bardzo się wyróżniać. Dlatego właśnie, trzeba mieć bardzo silne mniemanie o sobie, żeby odważyć się i przeciwstawić swoim rówieśnikom. Jeżeli zaś chodzi o starszych, studentów, Read more »