Archive for the ‘szkoła’ Category

Duża wartość wiedzy

Wiedza ma bardzo dużą wartość. Każdy o tym wie, bo od pierwszych dni szkoły o tym słyszymy. W domu, powtarzają nam to systematycznie nasi rodzice, a w szkole, ciągle mówią o tym nauczyciele. To ważne zagadnienie. Wiedza, faktycznie jest ważna i ma dużą wartość. Warto jednak wiedzieć, że uczniowie, trochę inaczej do tego podchodzą i inaczej to odbierają. Jeżeli nie uzasadni się im, dlaczego, ta wiedza, jest faktycznie tak ważna, to oni tego do siebie nie przyjmą. Może się wydawać, że dla rodziców jest ważna po to, byśmy z sukcesem ukończyli szkołę. Dla nauczycieli, jest ważna, ponieważ nam ją wpajają i jeżeli chętnie będziemy tę wiedzę przyjmować, to oni będą mieli łatwiejszą pracę. Tymczasem, to nie o to chodzi i nie tak to funkcjonuje. Wiedza jest ważna, bo pomaga nam w codziennym życiu. Pozwala na jego sprawne zorganizowanie i poukładanie. Przede wszystkim, wiedza, pozwala nam co dzień normalnie funkcjonować. Możemy zrobić obiad i ogarnąć mieszkanie, dzięki temu, że posiadamy taką wiedzę. Po drugie, wiedza pozwala nam na zarabianie pieniędzy. Read more »

Różne rodzaje wiedzy

Codziennie stykamy się z jakąś wiedzą. Czasem robimy to świadomie, czasem zupełnie nieświadomie. Wiedza jest różna i jeżeli chcielibyśmy się nad tym szczegółowo zastanowić, to na pewno stwierdzilibyśmy, że przez cały czas stykamy się z jej rozmaitymi rodzajami. Bez względu na to co robimy, wiedza nam towarzyszy i to stykanie się ma bardzo różnorodny charakter. Czasem polega na tym, że się czegoś nowego uczymy. Innym razem przypominamy sobie posiadaną wiedzę, by w jakiś sposób ją wykorzystać. Jeszcze innym razem, po prostu stosujemy ją w praktyce. Jak widać, może być różnie. Różne też są rodzaje wiedzy. I tak, dzieląc wiedzę ze względu na moment, w którym ją zdobyliśmy, mamy wiedzę wrodzoną i nabytą. Wiedzę nabytą zdobywamy przez cały czas. Praktycznie, jest to proces, który nie ma końca i ciągle trwa. Wiedzę zdobywamy w szkole i w codziennym życiu. Innym rodzajem wiedzy, jest wrodzona. Z nią się rodzimy i od pierwszych chwil naszego życia możemy z niej korzystać. Jest też wiedza wrodzona, z której korzystamy z pewnym opóźnieniem. Przykładem może tu być wiedza, jak wydawać dźwięki, czy jak chodzić. Read more »

Wiedza pod lupą

Wielu naukowców zajmuje się badaniami nad samą wiedzą. To dość ciekawa sprawa, bo badania mają przecież dostarczyć nam tejże wiedzy. Zatem, jak to jest? Wiedzę tylko zdobywamy? Czy również możemy ją poznawać? Jakie zatem będą efekty tego poznawania? Wiedza dla wiedzy? To dość ciekawe pytania, a odpowiedzi na nie, nie są wcale tak bardzo oczywiste, jak mogłoby się nam wydawać. Zacznijmy od tego, że badaniami nad wiedzą zajmują się różne nauki i prowadzą swoje badania dla różnych celów. Jednakże, po kolei. Nauki, które zajmują się wiedzą, to chociażby filozofia, czy psychologia. Każda z nich patrzy na to w inny sposób. Filozofia analizuje istotę wiedzy i jej rolę w życiu człowieka, jej znaczenie i definicje. Psychologia, bardziej zajmuje się wpływem wiedzy na nasze życie, sposobami jej zdobywania i jak te sposoby można udoskonalić. Dalej, jaki jest cel badania nauki? Filozofia, zazwyczaj bada dla poznania i zrozumienia. Mało jest więc praktycznych implikacji. Read more »

Zdobywanie wiedzy praktycznej

Niejednokrotnie przekonaliśmy się w życiu, że to, co potrafimy w teorii, nie musi iść w parze z praktyką. Czasem, zdarza się nam tak, że wiedza teoretyczna idzie jakby swoim własnym torem, własnym trybem i nie ma wiele wspólnego z praktyką. Czasem, wiedza teoretyczna stanowi pewną podbudowę pod praktykę. Jednakże, żeby być skutecznym musimy nieco więcej popracować, potrenować i zdobyć więcej wiedzy, tej właśnie praktycznej, czasem jest jeszcze inaczej. Wiedza teoretyczna, może wprawdzie wystarczać do tego, by wprowadzić ją w życie i wykorzystać, by zastosować właśnie w praktyce. Taka sytuacja jest oczywiście najlepsza i najbardziej pożądana. Niestety, prawda jest taka, że ta sytuacja zdarza się niestety rzadko. Zazwyczaj jest tak, że wiedza teoretyczna i praktyczna, to dwie zupełnie inne kwestie. Gdy teoria wprowadza nas do praktyki jest już dobrze. Jak zatem zdobywać tę wiedzę praktyczną, jak ją poszerzać i pogłębiać? Odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta. Powinniśmy jak najwięcej działać. Każde działanie, bez względu na to, czy zakończone jest sukcesem, czy porażką przynosi nam wiedzę i doświadczenie, niezbędne przy kolejnym podejmowaniu działań. To najlepsza szkoła i najlepszy sposób na zdobywanie wiedzy praktycznej. Read more »

Poszerzanie swojej wiedzy

W życiu mamy kilka ważnych zadań do spełnienie. To jakby nasza misja i zadanie życiowe. Żeby jednak tę misję spełnić musimy najpierw spełnić kilka ważnych warunków. Jednym z nich i chyba nawet najważniejszym, jest zdobycie i posiadanie odpowiedniej do tego wiedzy. Mało tego. Jeżeli nawet zdobędziemy właściwą wiedzę i zaczniemy realizować nasze zadanie życiowe, z czasem może się okazać, że nasza wiedza, jest niestety nie wystarczająca. Wówczas to sytuacja będzie od nas wymagać, by tę wiedzę poszerzyć i pogłębić przynajmniej na tyle, na ile obecnie jest nam ona potrzebna. Może się okazać, że będzie to poziom wystarczający, choć to raczej wątpliwe. Życie pokazuje, że należy się uczyć cały czas i praktycznie przez cały czas będzie nam brakowało tej wiedzy. Zawsze bowiem możemy stanąć przed taką sytuacją, w której dotychczasowa wiedza okaże się niestety bezużyteczna albo, w najlepszym wypadku, mało użyteczna. Dlatego też powinniśmy się nastawić na stałe pogłębianie i poszerzanie naszej wiedzy. Możemy to zrobić na wiele różnych sposobów. Read more »

Wiedza praktyczna i teoretyczna

W życiu codziennym przydaje się nam różnorodna wiedza. Czasem, sytuacja wymaga wykorzystania wiedzy teoretycznej, czasem, musimy skorzystać z wiedzy praktycznej. Zdarza się oczywiście tak, że sięgamy do naszych zasobów wiedzy nawet nie świadomie, odruchowo. Jednakże, żeby w ogóle móc do nich sięgnąć, potrzebujemy tę wiedzę najpierw posiadać. Tak uczciwie rzecz biorąc, wiedza, jest to dość ogólne i szerokie pojęcie. Warto zatem się nad nim zastanowić i przeanalizować je. Czym jest wiedza, czy możemy wyróżnić jej rozmaite rodzaje? Otóż, wiedza, jest z jednej strony świadomością tego, jak coś działa, jak należy coś zrobić i jakie rządzą tym prawa. Z drugiej zaś strony, to świadomość pewnych faktów i informacji. Jeżeli przyjmiemy takie rozgraniczenie, wówczas możemy podzielić wiedzę na teoretyczną i praktyczną. Wiedza teoretyczna, to będzie bardzo szeroki zakres różnorodnych kwestii. Począwszy od tego, jak coś zrobić, jak coś działa i jakie rządzą zasady różnymi zjawiskami, aż po wiedzę na temat faktów, czyli co i kiedy się wydarzyło, co i jak się dzieje. Read more »

Czym jest wiedza

Wiele mówi się o zdobywaniu wiedzy, o jej cenie i wartości. Rodzice i nauczyciele powtarzają dzieciom, że zdobywanie wiedzy jest niezwykle ważne, a jej posiadanie otwiera nam wiele drzwi. Cały czas kładziony jest nacisk na to, że za młodych lat musimy jak najwięcej wiedzy zdobyć, bo jak nie to przekreślimy swoje życie i nie będzie już dla nas ratunku. Z każdej strony atakuje nas dążenie do wiedzy i zdobycie jej w jak najszerszym wymiarze. Jednakże, czy ktokolwiek z nas zastanawiał się, czym ta pożądana przez nas wiedza jest. Czy ktokolwiek zadał sobie pytanie, do czego dążę? Co pragnę zdobyć? Czym jest ów przedmiot ogólnoludzkiego pożądania? Wiedza, to bardzo skomplikowana pojęcie. Nie łatwo jest je jednoznacznie zdefiniować. W ogóle jest je niełatwo zdefiniować, pomijając już jakiekolwiek jednoznaczności. Wiele dziedzin naukowych zajmowało się analizowaniem wiedzy. Starali się określić jej definicję i znaczenie. Wielu też naukowców zastanawiało się nad rolą i znaczeniem wiedzy w naszym życiu. Inaczej bowiem postrzegali ją psychologowie, Read more »

Jak zdobywać wiedzę

W życiu każdego człowieka konieczne jest zdobywanie wiedzy. Nie chodzi tu tylko o jej samo zdobywanie, chodzi o to, że bez zdobywania wiedzy nie będziemy w stanie funkcjonować w codziennym życiu, rozwijać się i usamodzielniać. To bardzo ważne kwestie. Do tego, trzeba by jeszcze dodać, że zdobywanie wiedzy, oprócz tego, że jest koniecznością niezbędną nam do życia, to jeszcze, przez pewien czas naszego życia jest po prostu obowiązkiem. Chodzi oczywiście o czas szkoły. Chodząc do szkoły musimy się uczyć, zdobywać kolejne szczeble zarówno wiedzy, jak i samej edukacji. To prowadzi nas do zdobycia również umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. A praca, jak wiadomo potrzebna jest do tego by samodzielnie funkcjonować. Jak zatem można zdobywać wiedzę? Jednym ze sposobów jest uczestniczenie w różnych formach edukacji. Może to być szkoła, mogą to być kursy i szkolenia, albo obozy naukowe. W każdym razie, we wszystkich tych formach, zdobywanie wiedzy polega na obecności zarówno ucznia i nauczyciela. Read more »

Zdobycie wiedzy podstawowej

Każdego i dnia i w każdej sytuacji potrzebna jest nam jakaś wiedza. Czasem, sytuacja wymaga by była to wiedza bardzo zaawansowana, specjalistyczna i fachowa. Bez tego nie damy rady nic zrobić i w ogóle staniemy w miejscu. Innym razem, w zupełności wystarczy nam wiedza podstawowa, a zaawansowana nie będzie nawet miała zastosowania, dlatego też możemy spokojnie sobie wykorzystać te podstawy, które mamy. Jednakże, to też trzeba wiedzieć, nikt nie rodzi się z pełną wiedzą ani na każdy temat. Co więcej, nikt nie rodzi się nawet z cząstkową wiedzą nawet na część tematów. Ważne jest to, że w toku naszego życia mamy możliwość tę wiedzę nie tylko zdobyć, ale również systematycznie ją poszerzać. I tak, zaczynając od zdobycia wiedzy podstawowej, możemy na takim etapie pozostać. Jeżeli jej poszerzanie nie jest nam potrzebne, do niczego się nam nie przyda i nie będziemy tego wykorzystywać, to nie musimy tej wiedzy pogłębiać. Jeżeli jednak uznamy, że potrzebne nam będzie jej pogłębienie, to musimy ją pogłębić. Zdobywanie wiedzy, tej najbardziej podstawowej, może tez odbywać się na kilka sposobów. Read more »

Dokształcanie po dyplomie

W ofercie różnorodnych kursów i szkoleń mamy dostępne możliwości zdobycia zawodu po uzyskaniu już jakiegoś dyplomu albo uszczegółowienie posiadanych kwalifikacji. Żeby nieco uporządkować temat, warto sobie wyróżnić dwie podstawowe dziedziny edukacji dodatkowej. Jedną z nich jest kształcenie pomaturalne, a drugą natomiast, kształcenie podyplomowe. Czym one się różnią zasadniczo? Kształcenie pomaturalne, wymaga jedynie posiadania matury. Nic więcej. Przygotowuje do określonego zawodu i uczy go tak naprawdę od podstaw. Jeżeli zaś chodzi o edukację podyplomową, to jest to już nieco inny temat. Przede wszystkim musimy mieć już jakiś dyplom, czyli ukończone studia w określonym zawodzie. I tu zaczynają się najbardziej zasadnicze różnice. Mianowicie, część kursów podyplomowych jest kontynuacją, czy uszczegółowieniem tego, czego uczyliśmy się w trakcie studiów. Do podjęcia tych kursów pozwala nam tylko konkretny dyplom, czy grupa dyplomów. Read more »